Skip to main content

Digitale Academie

Basiscursus Webdesign

In Nederland is het gebruikelijk, dat bedrijven de beschikking hebben over een website. Veel bedrijven hebben al een website, hoewel die regelmatig aan vervanging toe zijn. Daarnaast komen er dagelijks nieuwe bedrijven bij. Ook deze bedrijven hebben een website nodig. Daarnaast groeit bij steeds meer bedrijven het besef, dat een website alleen niet voldoende is. Het medium dient actief ingezet te worden. Hierdoor zijn webdesigners een onmisbare beroepsgroep geworden. Sommige bedrijven kiezen ervoor dit soort werkzaamheden uit te besteden aan bureaus en freelancers, andere bedrijven kiezen ervoor intern een functie te creëren. Hiervoor dient het personeel uiteraard (om)geschoold te worden. De vraag naar webdesigners is dus enorm groeiend.

Inleiding

Wat kun je na de Basisopleiding Webdesign

Onderwerpen

Inleiding Basiscursus Webdesign

Voor wie

Voor wie is deze Basisopleiding Webdesign bedoeld?

Data

Alle data Basiscursis Webdesign op een rijtje

Tarieven

Opleidingskosten Basiscursus Webdesign

Door cursisten

eind-opdrachten

De basiscursus webdesign

Wat kun je straks als webdesigner?

Onze visie op webdesign is er één die uitgaat van een allround persoon. Een webdesigner moet namelijk naar vier belangrijke aspecten van de website kijken:

 • Marketing - wat maken we voor wie en waarom?
 • Inhoud - welke informatie bied je aan, hoe is de informatie afgestemd op de doelgroepen en hoe wordt de informatie verwerkt door zoekmachines?
 • Vormgeving - een goede grafische interface stuurt de bezoeker en levert uiteindelijk een groter rendement op.
 • Techniek - de technische realisatie moet maken dat de website doet wat de bezoeker verwacht. In deze basiscursus ligt de nadruk op het leren van xHTML en CSS.

De webdesigner, die wij opleiden, wordt door ons geschoold in deze vier disciplines en zal uiteindelijk als goed voorbereide professional de arbeidsmarkt betreden.

Je kennis van webdesign direct in praktijk

Tijdens deze cursus maak je gebruik van oefenopdrachten en voer je een allesomvattende praktijkopdracht uit. Dit is een opdracht waarop uw eindbeoordeling wordt gebaseerd en waarin je - veelal voor een daadwerkelijke opdrachtgever - een goed functionerende website ontwikkelt en ontwerpt. De reden dat wij kiezen voor deze praktijkgerichte aanpak is tweeledig:

 1. Je doet ervaring op in het werken met een opdrachtgever.
 2. Het eindproduct kan dienen als het eerste product voor portfolio. Iets wat van pas kan komen wanneer je met een potentiële nieuwe opdrachtgever of werkgever spreekt.

Duur van de opleiding webdesign basis

Je volgt deze opleiding gedurende 5 dagen (10 dagdelen). Per week is 1 dag (2 dagdelen) ingepland. Wij houden in onze planning rekening met de in de regio geldende schoolvakanties.

Onderwerpen

Internetmarketing

Wanneer je een website gaat ontwikkelen, zal eerst gekeken moeten worden naar de doelstellingen voor de site, de doelgroep(en) en (communicatie)doelstelling(en). Een losse flodder als website, zonder enige visie of doelstelling, zal nooit iets opleveren. In deze lessen wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan marketing en communicatie voor websites. Aan het einde van de lessen internetmarketing schrijf je een uitgebreid internet communicatieplan, wat eveneens dient als beleidsdocument voor uw opdrachtgever.
Andere zaken waaraan aandacht wordt besteed tijdens deze lessen zijn:

 • Zoekmachine marketing - hoe gaan zoekmachines om met uw website en de inhoud op uw website?
 • Concurrentie analyse - het analyseren van website van concurrenten en collega's (van de door jou te ontwikkelen site)
 • Schrijven voor het web - het schrijven en vergaren van informatie voor uw website
 • Werken met een opdrachtgever - hoe ga je om met een opdrachtgever en wat voor afspraken maak je gezamenlijk

Vormgeving voor het web

Wanneer je eenmaal een goed plan hebt geschreven voor de door jou te ontwikkelen website is het tijd om na te denken over de manier waarop je de inhoud visueel wilt ontsluiten. In andere woorden: hoe maak je het design zo, dat de bezoekers datgene vinden wat zij zoeken (of wat je wilt dat zij vinden). Vormgeving is een zeer belangrijk onderdeel van de website. Het zorgt namelijk enerzijds voor de eerste indruk bij de bezoeker, maar anderzijds ook voor de mate van succes van de website. Immers, als de bezoeker geconfronteerd wordt met een website die prettig oogt en ook nog eens visueel logisch van opbouw is, dan zal deze bezoeker minder snel vertrekken en eerder tot actie overgaan.

Voor de vormgeving van websites maken wij gedurende deze cursus gebruik van het programma Adobe Photoshop.

 

xHTML, CSS en Dreamweaver

Wanneer je websites gaat ontwikkelen, krijg je te maken met diverse programmeertalen. Zo maak je tijdens deze lessen kennis met xHTML (Extensible HyperText Markup Language) en CSS (Cascading StyleSheets). Om deze talen te schrijven heb je een daarvoor bestemde Editor nodig. Van deze editors zijn er talloze beschikbaar. Wij hebben ervoor gekozen je in deze lessen te laten werken met Adobe Dreamweaver. De reden hiervoor is dat Dreamweaver je in staat stelt om zowel in de zogenaamde code view als in de design view te werken. De eerste modus is prettig voor code-geöriënteerde mensen, terwil de design modus juist prettig is voor visueel ingestelde mensen.

Toch besteden wij in deze lessen expliciet aandacht aan de programmeertalen. Ook voor visueel ingestelde mensen is het namelijk van belang om kennis te hebben van wat er "onder water" precies gebeurt. Daarnaast zullen we Dreamweaver ook in de design view gebruiken. Op dat moment zal Dreamweaver functioneren als een zogenaamd WYSIWYG (What You See Is What You Get) programma. Op dat moment werkt het programma erg visueel en intuïtief.

Daarnaast gaan we in deze lessen aan de slag met het daadwerkelijk online plaatsen van je website. Daarvoor zou je wederom het programma Dreamweaver kunnen gebruiken. Wij besteden echter ook aandacht aan het online plaatsen van uw site d.m.v. een FTP programma (bijv. FileZilla, WSFTP, CuteFTP, Fetch, Cyberduck, etc.).

Eindopdracht

Je weet inmiddels, dat je tijdens de opleiding een eindopdracht voor een opdrachtgever realiseert. Het eindproduct is een inhoudelijk, grafisch en technisch goed product. Aan deze eindopdracht werk je vanaf dag 1 van de cursus. De eisen aan het eindproduct zijn door ons vastgesteld en kunnen - indien noodzakelijk - in overleg met de docent worden bijgesteld, wanneer dit - bijvoorbeeld omwille van de opdrachtgever - noodzakelijk is.

Na afloop van de 10 lessen (2 lessen per dag), word je geacht je eindproduct te kunnen verantwoorden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld ?

Voor deze opleiding geldt, dat wij geen voorkennis op het vlak van webdesign veronderstellen. Wij veronderstellen echter wel algemene kennis van computergebruik. Dat houdt in dat wij er tijdens de cursus vanuit gaan, dat je vertrouwd bent met Windows of MacOS, weet hoe je bestanden en mappen beheert op je computer en kunt surfen op Internet.

De opleiding is een intensieve opleiding, die veel van je tijd vergt. De opleiding wordt verzorgd gedurende 5 weken (dagopleiding) of gedurende 10 weken (avondopleiding). In het geval van de dagopleiding volg je 1 lesdag (2 dagdelen) per week. In het geval van de avondopleiding volg je 1 lesavond (1 dagdeel) per week. Naast de lestijd dien je rekening te houden met ongeveer 1 studiedag per week, die je dient te reserveren voor je huiswerk.

Documentatie en begeleiding

Tijdens de opleiding maken wij gebruik van vrij verkrijgbare vakliteratuur. De kosten voor literatuur zijn in de cursusprijs inbegrepen. Ook maken wij tijdens de cursus gebruik van een online platform. Bij aanmelding wordt een account voor je aangemaakt, waarvan je gedurende en na afloop van de cursus gebruik kunt maken om video's en informatie te bekijken. Daarnaast krijg je - indien gewenst - toegang tot onze gesloten facebook groepen, waar je online kunt discussiëren met cursisten en oud-cursisten.

Software

De software die wij gebruiken tijdens de opleiding maakt deel uit van de Adobe Creative Suite. Het gaat hierbij om de programma's Adobe Photoshop en Adobe Dreamweaver. Deze programma's gebruiken wij respectievelijk voor het ontwerpen van webdesign en de technische realisatie van het webontwerp.

De betreffende software is beschikbaar voor zowel het Microsoft Windows besturingssysteem alsook het Apple OSX besturingssysteem.

Locatie

De opleiding wordt verzorgd in Deventer. Je kunt de cursusdata op deze website bekijken.

De kosten van de basisopleiding webdesign

De basiscursus Webdesign voor beginners kost € 1595,- excl. BTW

Zijn er aanvullende kosten?

Bij veel opleiders zijn er aanvullende kosten gemoeid bij een opleiding. Bij ons is de prijs echter all-inclusive.
Je betaalt dus geen aanvullende bedragen voor boeken, materialen etc.

Verder is bij de prijs inbegrepen:

 • Een eigen webaccount, waar je je website kunt ontwikkelen
 • Studieboeken en studiemateriaal
 • Een online discussieplatform om vanuit huis contact te onderhouden met mede-cursisten
 • Dagelijkse lunch (dagopleiding)

Bij de prijs is niet inbegrepen:

 • Een computer
 • Software (u dient zelf de beschikking te hebben over de gebruikte (Adobe) softtware)

De belastingdienst en opleidingen

De overheid is gebaat bij goed geschoolde burgers. Om die reden faciliteert de overheid graag het vergroten van kennis in het kader van de beroepsuitvoering. Studiekosten zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vind je op: belastingvoordeel.

Inschrijven?

Vul hier het formulier in:

Inschrijvingsformulier

Vul svp een bedrijfsnaam in
Kies aub een aanspreekvorm
Vul uw voornaam in
Vul uw achternaam in
Vul aub uw adres in
Vul aub uw postcode in
Vul aub uw woonplaats in
Vul aub uw telefoonnummer in
Vul aub uw mobiele telefoonnummer in
Vul aub uw emailadres in

Ongeldige invoer
Vul aub uw vragen en/of opmerkingen in
Vul aub in welke startdatum uw voorkeur heeft.
Ongeldige invoer