Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer voor www.digitale-academie.nl

Algemeen

Zoccolo Concepting & Design BV (Kamer van Koophandel 51943050) in deze handelend onder de naam De Digitale Academie, hierna te noemen De Digitale Academie, verleent u hierbij toegang tot www.digitale-academie.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. De Digitale Academie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Digitale Academie spant zich in om de inhoud van www.digitale-academie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.digitale-academie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Digitale Academie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Digitale Academie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Digitale Academie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.