Skip to main content

Nachtwerk

2.00 uur 's nachts

Les 7

7 januari 2015. Na het installeren van Dreamweaver gaan we in sneltreinvaart door het halve boek HTML/CSS. Het is opletten geblazen, want de paden van het enigszins schoolse boek worden nu verlaten en we betreden de praktijk aan de hand van Dreamweaver. Hier worden dromen geweven (of gesponnen?). Al gauw wordt het me duidelijk dat je met HTML en CSS erg creatief kunt zijn. Ze lijken totaal niet op elkaar; de een regelt de basisstructuur en de ander de opmaak. Maar het is wonderlijk hoe die twee kunt laten samenwerken. Als huiswerk krijgen we de opdracht om een soort van Mondriaan-achtig tapijt te maken.

12 januari 2015. Thuis Dreamweaver geïnstalleerd. Dit is eigenlijk het enige wat ik doe deze avond.

13 januari 2015. Mijn Mondriaan lukt wel, maar of ik het allemaal op de juiste manier heb gedaan, ik betwijfel het. Een aantal dingen zijn mij nog niet duidelijk.

Les 8

14 januari 2015. Van Mondriaan naar Webdeveloper. Een leuke les, waarin ik, waarschijnlijk met bolle ogen van concentratie, de inhoud van de les probeer bij te benen. Het mondriaan-werkje is pas het begin. Nu komt het echte werk: een opzet voor een website met een top, een middle en een bottom. Daarbinnen komen weer divjes voor kolommen. Maar: de inhoud moet zich wel aanpassen aan de grootte van het scherm. Een mooie opdracht voor thuis. Dat wordt doorbijten.

18 januari 2015. Zondag. Ik heb weer het gevoel dat ik de basis niet beheers. Dus, zo spreek ik mijzelf maar toe, ga ik eerst verder met het hoofdstuk ‘Border, margin, padding’ van het HTML/CSS boek. Het lijkt verdacht veel op het uitstellen van de moeilijke opdracht om een opzet te maken voor de pagina ‘Blauw-bleu’. Maar het is geen slechte keus. De zondagse rust heb ik vaak nodig omdat dan ik pas merk hoe moe ik ben. Een hoofdbreker is vandaag niet op zijn plaats.

20 januari 2015. Maar nu moet ik er echt aan geloven. Helaas begin ik pas om 23.00 uur aan de opdracht omdat ik ben blijven hangen voor de TV. Komt allemaal door de film Titanic. Als het schip begint te zinken sta ik pas op. Het zal dus wel laat worden.

In het begin wil het nog niet erg lukken. Ik probeer het een en ander met border, margin en padding. Drie kolommetjes met een breedte van 33,3333%, dat lukt nog niet. Misschien een ouder-kleinkind relatie? ’t Is wel erg ver gezocht. Om 00.30 uur, als de letters beginnen te dansen, gooi ik het over een andere boeg. Als het niet lukt om drie nette kolommetjes te krijgen door de kolom-divjes te koppelen aan een breedte van 33,3333%, waarom definieer ik dan niet gewoon eerst drie kaders. Misschien kan ik die wél een breedte geven van 33,3333%. Daarbinnen komen dan de kolom-divjes.

Het werkt! Wat een opluchting. Ik ben vervolgens nog wel ruim een uur bezig met de rest, maar dat kan me niet meer schelen. Om 2.00 uur is het af (zie printscreen). De Titanic is inmiddels gezonken, maar ik heb het gered.

No video selected.

Delen

Related Articles

Over deze blogger

mijn Twitter-foto

Huug Verschuijl

Huug’s Blog Avondcursus Joomla
zwembad- Naam: Huug Verschuijl
- Cursus: Webdesign met Joomla! 3.x voor beginners (avondcursus)
- Onderwerpen: hete hangijzers, gevallen kwartjes en andere ontboezemingen, waar mogelijk met foto’s verluchtigd.